Czym jest loteria?

Loteria promocyjna

Loteria promocyjna jest bardzo atrakcyjnym i skutecznym narzędziem marketingowym. Jakie przepisy regulują organizację loterii promocyjnej, a szczególnie loterii promocyjnej urządzanej w internecie przez stronę www lub przez aplikację?

Loteria - prawo podaje definicję

Prawo dotyczące loterii promocyjnej (por. Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r.) stanowi, że:

  • to gra, której wynik zależy od przypadku,
  • jest nieodpłatna,
  • los otrzymuje się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze,
  • wygrać można nagrody pieniężne lub rzeczowe.
Prawo loteryjne nakłada również na organizatora loterii obowiązki: objęcia nagród gwarancją bankową, uzyskania zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, spisania regulaminu oraz inne opisane dokładnie tutaj.

Loteria promocyjna - co mówią eksperci?

Loteria, której warunki podaje prawo jest jedną z wartości dodanych sprzedawanych produktów i usług. Loteria promocyjna działa na innych warunkach niż loteria zarobkowa ze względu na swą nieodpłatność. Usuwa kalkulację konsumenta: wkład vs. ryzyko. Nie ma ryzyka straty, ponieważ wiąże się z nabyciem towarów i usług, które i tak trzeba kupić

W ten sposób loteria jest szczególnym narzędziem marketingowym:

  • produkt promowany loterią ma dodatkową wartość dodaną
  • odciąga strumień klientów od konkurencji a kieruje go do organizatora loterii
  • wprowadza element zabawy i adrenaliny