Loteria internetowa przepisy

Loteria online? Co to jest?

Loterie w internecie są obecne od wielu lat. Pojawia się zatem pytanie o definicję loterii w internecie. Czy to odrębny rodzaj loterii? Ustawa o grach hazardowych wymienia różne rodzaje loterii, i o wszystkich mówi, że mogą być urządzane przez sieć internet. Nie ma zatem odrębnego tworu “loterii internetowej”. Internet może wprowadzić loterię na poziom online

Loteria internetowa przepisy

Loteria w internecie prawo:

 • Urządzanie gier hazardowych (loteria promocyjna, loteria audioteksowa) przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objęte monopolem państwaW przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące tych gier hazardowych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • W przypadku urządzania gier hazardowych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące tych gier hazardowych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet może wykorzystywać do ich urządzania wyłącznie stronę internetową, której krajowa domena najwyższego poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
 • Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet zapewnia bezpieczeństwo archiwizowanych i udostępnianych danych.

Informacje o organizacji loterii w internecie pochodzą z Ustawy o grach hazardowych.

Loteria w internecie - prawo wymaga regulaminu

Organizator loterii w internecie ma obowiązek wdrożyć regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujący w szczególności:

 1. wymóg umieszczenia, w widoczny sposób, na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania loterii:
  1. informacji o podmiocie oferującym loterie i sposobie kontaktu z nim,
  2. informacji o zezwoleniu na urządzanie loterii wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin ważności oraz nazwę organu, który go udzielił – w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,
  3. regulaminu loterii promocyjnej,
  4. informacji o ryzyku związanym z hazardem,
  5. informacji o podmiocie oferującym loterie i sposobie kontaktu z nim,
  6. nazw instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji;
 2. procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez uczestników loterii w internecie;
 3. procedurę rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza jako warunku rozpoczęcia i prowadzenia gry;
 4. mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w loterii;
 5. mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom loterii w internecie, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza;
 6. zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej.

Regulamin odpowiedzialnej gry organizator przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do zatwierdzenia oraz udostępnia na stronie internetowej nie później niż z chwilą rozpoczęcia urządzania gier.

Czy to jest loteria w internecie?

Obecnie praktycznie każda loteria jest organizowana w internecie, np. przez wykorzystanie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej, opublikowanie regulaminu loterii na stronie www, wyświetlanie relacji z losowania on-line lub udostępnienie na stronie www responsywnej aplikacji typu eZdrapka.

Czy to oznacza, że w każdym przypadku trzeba spełnić wyżej opisane warunki loterii internetowej? Taką ewentualność trzeba brać pod uwagę! Wykorzystaj nasze doświadczenie, aby przeprowadzić loterię online sprawnie i z zachowaniem przepisów, oraz w rozsądnym budżecie. Zapraszamy do kontaktu.