eZdrapka

eZdrapka

Nowy wymiar wygrywania nagród - wszystko dzieje się w internecie. To właśnie eZdrapka.

Zagraj w eZdrapkę

Aby w praktyce dowiedzieć się co to są eZdrapki przejdź do strony głównej i kliknij przycisk graj. Jeśli już przetestowałeś ezdrapkę, wiesz jak może działać twoja loteria www. Szerzej na temat technologii ezdrapki napisaliśmy tutaj. Dowiesz się z niego na jakich osiągnięciach IT bazuje, czemu jest niezwykle bezpieczna i co jakie są kierunki rozwoju zdrapki online.

Zdrapka online usuwa problemy

Zastąp zdrapki papierowe. Co się z nimi wiąże?

  1. druk, logistyka
  2. zaangażowanie personelu firmy
  3. brak możliwości reakcji i ingerencji w akcję
  4. koszty zmienne w sytuacji dodruku - to niebezpieczna sytuacja, często nie do przewidzenia; może doprowadzić do klęski loterii

Zdrapka online usuwa te ograniczenia, do tego pozwala na:

  1. udostępnienie jej kanałami internetowymi, w tym messanger, facebook, e-mail, okienko na landing page, oraz tradycyjnymi: link w smsie
  2. optymalizację kosztów, usprawnienie kierowania kadrą
  3. łatwiejsze zbieranie i administrowanie danymi
  4. bieżącą kontrolę przebiegu loterii, statystyk i reakcji uczestników
  5. bezpieczeństwo akcji
  6. zachowanie kosztów stałych

eZdrapka z twoim pomysłem

Zdrapka online może być w całości spersonalizowana. Zdecyduj co zdrapie twój klient! Wybierz sposób odkrycia nagrody. Mechanizmy gry jakie daje loteria www są zróżnicowane, wciąż odkrywamy nowe. Poniżej zamieściliśmy niektóre z nich.